CRM & Myyntiputki

Contaktin CRM kokoaa tärkeät asiakastiedot yhteen ja johdat sekä ennustat myyntiä, voit keskittyä tulosta tuottaviin toimintoihin ja parannat asiakaskokemusta.

Contakti laptop

CRM ominaisuuksia

Myynnin automaatio

 • Liidit ilmestyvät CRM-järjestelmään monista eri lähteistä valinnan mukaan.
 • Jokainen mahdollisuus sisältää myös todennäköisyysprosentin, joka mahdollistaa huolellisten myyntiennusteiden tekemisen.
 • Vuokaavionäkymä tekee liiketoimintaprosessista huomattavasti ymmärrettävämmän, lokista nähdään kuinka prosessia noudatettiin.

Kalenteri

 • Tapaamiset
 • Puhelut
 • Tehtävät
 • Outlook, Google kalentereiden synkronointi mahdollisuus.

Sähköposti

 • Sähköpostitilit.
 • Sähköpostien mallipohjat.
 • Sähköpostien massa postitus.

Asiakastuki

 • Tapauksia käytetään asiakkaiden ilmoittamien ongelmien, ongelmien tai vikojen kirjaamiseen.
 • Sähköposti tapaukseksi mahdollistaa tapausten luomisen automaattisesti saapuvista ryhmäsähköposteista.
 • Asiakasportaali tarjoaa mahdollisuuden käynnistää itsepalveluasiakastukiportaalin.
 • Knowledge Base on tietovarasto, jota voivat käyttää sekä asiakkaat että työntekijät.

Asiakirjat

 • Asiakirjatiedostojen liittäminen.
 • Asiakirjakansiot.

Varastonhallinta

 • Jokainen tuotetietue voi kuulua johonkin tuoteluokkaan. Tuotekategoriat esitetään hierarkkisena puurakenteena. Jokaisella luokalla voi olla alaluokkia.
 • Myyntitilaus edustaa ryhmää tuotteita tai palveluita niiden määrien ja hintojen kanssa.
 • Laskut voidaan luoda joko manuaalisesti käyttäjien toimesta tai luoda automaattisesti.

Puhelut

 • Perusominaisuudet ovat: Soita napsauttamalla -ominaisuus, saapuvien puhelujen näyttäminen, lähtevien puheluiden näyttäminen, nopea pääsy soittajahistoriaan, voit helposti lisätä kommentin puheluun.
 • Huomattava määrä muita ominaisuuksia on saatavilla Contaktin Vaihdepalvelun avulla.

Raportit ja analytiikka

 • Kahden tyyppisiä raportteja: Luettelo ja Ruudukko.
 • Luetteloraportti tuottaa luettelon tietueista, jotka täyttävät määritetyt kriteerit.
 • Ruudukkoraportin tulokset tiivistävät arvot ryhmiteltyinä määritettyjen kenttien mukaan.
 • Molemmat raportit voidaan näyttää myös kaaviona.

Markkinoinnin automaatio

 • Kampanjoita voidaan käyttää tehokkaana työkaluna luoda ja hallita erilaisia markkinointialoitteita.
 • Massasähköpostimarkkinoinnin avulla voidaan luoda, hallita ja seurata sähköpostimarkkinointikampanjoiden tehokkuutta.
 • Kohdeluetteloiden avulla yritykset voivat mukauttaa markkinointikampanjoitaan tavoittamalla kunkin vastaanottajaryhmän asiaankuuluvilla segmenttikohtaisilla viesteillä, jotka vastaavat heidän tarpeitaan ja kiinnostuksen kohteitaan.
 • Kohdeluetteloiden synkronointi raporttien kanssa on erittäin hyödyllinen ominaisuus räätälöityjen, kohdistettujen markkinointikampanjoiden luomisessa.
 • Verkkoliidi tarjoaa mahdollisuuden luoda verkkolomakkeen, jolla kerätään tietoja verkkosivuston vierailijoista, ja sitten tallentaa nämä tiedot uusina liideinä CRM-instanssiin.
 • Pelkän liiditietojen keräämisen lisäksi järjestelmä voidaan määrittää jakamaan ja osoittamaan äskettäin luodut liiditietueet asianmukaisille myyntitiimeille.

Vinkki

 • Ominaisuuden avulla voidaan luoda näkymiä liidien ja myyntiputkien näyttämiseen, projektien ja tapausten tilanhallintaan. Tällä tavalla yritykset saavat mahdollisuuden näyttää monimutkaisia tietoja organisoidummin ja helpommin ymmärrettävällä tavalla.
 • Contakti CRM on GDPR:n (General Data Protection Regulations) mukainen. Se asettaa etusijalle henkilökohtaisten asiakastietojen suojan ja turvallisuuden.